Hva skjer ellers?

Velkommen til historisk kåseri på gamle Lena Stasjon kl. 14 - og Barneteater på Scena kl 15.00.

BARNETEATER kl 15.00

OLE OLSEN 478 -en romodyssé

En dag i Ole Olsens liv.

Ole blir hentet til planeten Kreativ som er truet av den store stygge Jante.

På Kreativ setter alle innbyggerne sin lit til deres utvalgte helt spesielle Ole Olsen som er kommet for å redde de fra de mørke kreftene.

Men Ole er jo bare en av 478 andre Ole Olsen, kan han være den rette?

Et musikalsk romeventyr med glitrende kostymer og fengende musikk, en teaterkonsert for barn i alle aldre.

 

LANDBRUKET GJENNOM 200 ÅR - HISTORISK KÅSERI KL 14.00

Olaf Nøkleby forteller om skillelinjene i landbruket fra 1800-tallet og framover.

Når skjedde de store endringene, og hvilken betydning fikk nye redskaper og endret fokus for utviklingen?

Arrangementet er en del av programmet under matfestivalen HELT PÅ JORDET.