Vil du bli frivillig?

Det er mange oppgaver som skal utføres under Helt på Jordet. Derfor trenger vi flere blide ambassadører for Toten, som kan være med i forkant eller på selve dagen.

TA kontakt om du vil være med på laget!

post@stenbergslandhandleri.no